pieniadz.pl

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

23-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-23
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 23. czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, na mocy której kwota 1.734.200,00 zł _słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych_ została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Do dywidendy uprawnionych jest 5.980.000 akcji, co daje dywidendę w wysokości 0,29 złotych _słownie: dwadzieścia dziwięć groszy_ na jedną akcję Spółki.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 23. września 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 14. października 2016 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] _Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm