pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: DELKO (DEL)

Pełna nazwa DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GOSTYŃSKA 51 63-100 ŚREM
Telefon (061) 28-37-731
Prezes Dariusz Kawecki
Fax (061) 28-34-015
WWW www.delko.com.pl
E-mail relacje_inwestorskie@delko.com.pl
ISIN PLDELKO00019

Komunikaty spółki: DELKO (DEL)

2016-10-13 16:18 Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2016-08-31 17:58 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-17 20:07 Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
2016-07-14 13:41 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.
2016-06-23 15:38 Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy
2016-06-23 15:36 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23. czerwca 2016 r.
2016-06-23 15:30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 23. czerwca 2016 r.
2016-05-25 18:47 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23. czerwca 2016 roku
2016-05-25 18:37 Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy – określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
2016-05-13 07:05 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-29 17:41 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-29 17:26 Raport roczny R 2015
2016-04-01 15:23 Rezygnacja członka zarządu emitenta
2016-03-17 16:12 Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy
2016-03-17 16:10 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA
2016-03-17 16:04 Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej
2016-03-17 15:58 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-02-29 06:51 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-18 15:33 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18. lutego 2016 r.
2016-02-18 15:31 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-02-18 15:09 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18. lutego 2016 r.
2016-02-09 12:47 Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 20.01.2016 r.
2016-01-20 16:43 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18. lutego 2016 roku
2016-01-20 16:32 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.
2015-12-17 16:41 Umorzenie udziałów w spółce zależnej
2015-12-07 12:35 Nabycie akcji przez członka zarządu
2015-11-16 13:17 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2015-11-13 08:02 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-02 15:17 Wygaśnięcie mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej
2015-11-02 15:05 Podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% akcji spółki Doktor Leks SA

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm