pieniadz.pl

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

14-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-14
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Delko SA _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 19. lipca 2012 r. pomiędzy wybranymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Delko: Delko SA, PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., Blue Stop Sp. z o.o. oraz mBankiem SA _"Bank"_, zgodnie z którym Bank przedłużył termin wykorzystania kredytu do dnia 17.07.2017 r.
Kredytobiorcy mogą korzystać z przyznanej linii kredytowej do wysokości następujących sublimitów:

Delko SA - 39.000.000 zł,
PH AMA Sp.z o.o. - 7.000.000 zł
FROG MS Delko Sp. z o.o. - 9.000.000 zł
Blue Stop Sp. z o.o. – 700.000 zł.

Środki finansowe pochodzące z kredytu przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców, poręczone przez Delko SA w przypadku weksli wystawionych przez PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. i Blue Stop Sp. z o.o., oraz zastawy rejestrowe na zapasach towarów handlowych stanowiących własność spółek PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp.z o.o., cesja należności spółki Delko SA oraz hipoteka na nieruchomości należącej do spółki FROG MS Delko Sp. z o.o.

Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółek PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. oraz Blue Stop Sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości sublimitu danej spółki.

W okresie obowiązywania umowy kredytowej wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Delko za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Wartość udzielonych przez Delko SA, w ramach ww. umowy, poręczeń przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-04

+ więcej
  • EUR euro 4,5540 +0,32%  +1,47gr
  • USD dolar 3,7851 +0,91%  +3,42gr
  • GBP funt 5,2717 +0,51%  +2,67gr
  • CHF frank 4,1003 +0,05%  +0,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm