pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: CZTOREBKA (CZT)

Pełna nazwa CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STANISŁAWA TACZAKA 13 61-819 POZNAŃ
Telefon (61) 623 28 00
Prezes Maciej Szturemski
Fax (61) 6232853
WWW www.czerwonatorebka.pl
E-mail sekretariat@czerwonatorebka.pl

Komunikaty spółki: CZTOREBKA (CZT)

2016-09-15 17:38 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-09-15 17:16 Uzupełnienie raportu za I półrocze 2016
2016-08-30 19:32 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-16 18:47 Wybór biegłego rewidenta
2016-07-07 15:34 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 4 lipca 2016 r.
2016-07-04 15:04 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 4 lipca 2016 r.
2016-06-06 20:36 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” S.A.
2016-06-02 21:36 Ogłoszenie upadłości spółki zależnej z możliwością zawarcia układu.
2016-05-16 18:47 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-05 12:51 Rejestracja obligacji serii B w depozycie KDPW
2016-04-27 18:29 Informacja poufna – informacja na temat uchwały Zarządu „Czerwona Torebka” S.A. w sprawie zatwierdzenia rozszerzenia koncepcji biznesowej i powołania nowej spółki do jej realizacji
2016-04-15 14:09 Dojście do skutku emisji obligacji serii B
2016-03-21 21:49 Raport roczny R 2015
2016-03-21 21:46 Skonsolidowany raport roczny RS
2016-03-09 09:00 Zarejestrowanie przez sąd zmiany statutu Spółki
2016-01-28 16:13 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki „Czerwona Torebka” S.A.
2016-01-27 13:56 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.
2016-01-05 18:28 Złożenie przez wierzyciela spółki zależnej wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki zależnej.
2015-12-29 17:50 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 23 grudnia 2015 r.
2015-12-29 12:42 Złożenie przez spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki z możliwością zawarcia układu.
2015-12-23 18:08 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki „Czerwona Torebka” S.A.
2015-12-23 17:50 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 23 grudnia 2015 r.
2015-12-23 17:17 Zmiany w Zarządzie „Czerwona Torebka” S.A.
2015-12-16 13:23 Złożenie przez wierzycieli spółki zależnej wniosków o ogłoszenie upadłości tej spółki zależnej.
2015-12-08 10:00 Złożenie przez wierzyciela spółki zależnej wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki zależnej.
2015-12-04 19:22 Zawarcie umowy współpracy przez spółkę zależną Emitenta – uzupełnienie informacji
2015-12-03 16:16 Złożenie przez wierzycieli spółki zależnej wniosków o ogłoszenie upadłości tej spółki zależnej.
2015-12-01 16:26 Uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości spółki zależnej. Umorzenie postępowania upadłościowego względem spółki zależnej.
2015-11-28 10:54 Zawarcie umowy współpracy przez spółkę zależną Emitenta
2015-11-26 20:04 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm