pieniadz.pl

Uzupełnienie raportu za I półrocze 2016

15-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-15
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu za I półrocze 2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. _dalej "Spółka"_ informuje, iż dokonał korekty skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku opublikowanego w dniu 30 sierpnia 2016 r. poprzez:

1_ dodanie w ostatniej jednostce redakcyjnej ww. raportu zatytułowanej "Oświadczenie Zarządu" - brakującego oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 89 ust. 1 pkt 5 i § 90 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebędącego państwem członkowskim;
2_ zastąpienie jednostki redakcyjnej zatytułowanej "Raporty biegłego rewidenta" zamieszczonej na stronie 40 ww. raportu jednostką redakcyjną zatytułowaną "Stanowisko Zarządu wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu" oraz nadanie tej jednostce redakcyjnej brzmienia zgodnego z wymogami, o którym mowa w § 90 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebędącego państwem członkowskim.

W pozostałym zakresie treść skonsolidowanego raportu półrocznego nie podlega zmianie.

Podstawa prawna §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-04

+ więcej
  • EUR euro 4,5540 +0,32%  +1,47gr
  • USD dolar 3,7851 +0,91%  +3,42gr
  • GBP funt 5,2717 +0,51%  +2,67gr
  • CHF frank 4,1003 +0,05%  +0,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm