pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Ustanowienie zastawów rejestrowych na znaczących aktywach Spółki

05-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-05
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Ustanowienie zastawów rejestrowych na znaczących aktywach Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. _dalej: "Emitent"_, zawiadamia o otrzymaniu informacji o postanowieniu z dnia 27 czerwca 2016 r. wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów, o dokonaniu wpisów w Rejestrze Zastawów na rzecz ING BANK Śląski SA _dalej: "Bank"_ zastawów rejestrowych na znaczących aktywach Emitenta, w związku z zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej na łączną kwotę 26.000.000 zł, o której aneksowaniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 23 maja 2016 r.

W związku z powyższym Emitent informuje, iż ustanowione zostały na rzecz Banku na podstawie umów z Emitentem z dnia 23 maja 2016 r., następujące zastawy rejestrowe _do najwyższej sumy ubezpieczenia 42.900.00 zl_: na zapasach wyrobów odzieżowych na kwotę 22.251.067,45 zł oraz na prawie ochronnym na słowno - graficznym znaku towarowym "BYTOM" oraz na prawie ochronnym na słowno – graficznym znaku towarowym "INTERMODA".

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a ING Bank Śląski S.A. i jakimikolwiek osobami zarządzającymi ING Bank Śląski S.A.
Aktywa, na których ustanowione wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące, ze względu na fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm