pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

19-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-19
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2016 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego zależnej spółki Emitenta - BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i związanych z tym zmian umowy spółki BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie został podwyższony z kwoty 5.000 zł do kwoty 10.000 zł poprzez ustanowienie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 zł.

Wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Emitent posiada 200 _dwieście_ udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł _dziesięć złotych_ każdy, o łącznej wartości 10.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Spółka informuje, że do dnia dzisiejszego nie doręczono jej postanowienia o rejestracji wyżej opisanej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Spółka powzięła informację o ich dokonaniu z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm