pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki BYTOM S.A.

30-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-30
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki BYTOM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej" "Spółka"_ informuje, iż w dniu 28 czerwca 2016 r. powziął informację o uchwale nr 667/2016 Zarządu Giełdy z dnia 28 czerwca 2016 roku, na mocy której dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku równoległym 6.201.249 _sześć milionów dwieście jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki BYTOM S.A., o wartości nominalnej 1 zł _jeden złoty_ każda.
Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 lipca 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki BYTOM S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 lipca 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBYTOM00010".
Akcje serii N są to akcje wyemitowane w roku 2010 _na podstawie uchwały nr 20/11/2010 podjętej przez Nadzwyczajne Wolne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2010 r._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm