pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego

16-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-16
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1_ ustawy o ofercie publicznej informuje, że w związku z uchwałą nr Uchwała nr 3/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z dnia 21 kwietnia 2016 roku zatwierdzającą sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za rok obrotowy 2015 wykazujące zysk w wysokości 12.504.392,16 zł, Rada Nadzorcza w uchwałach z dnia 17 maja 2016 r. stwierdziła ziszczenie się warunku dotyczącego przydziału drugiej i trzeciej transzy warrantów subskrypcyjnych serii B za Drugi i Trzeci Rok Realizacji Programu Motywacyjnego, oznaczonych odpowiednio jako B2 i B3, według założeń określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki.

Wobec powyższego, w dniu 15 czerwca 2016 r., Spółka przydzieliła:
I. 738.513 _siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzynaście_ Warrantów Subskrypcyjnych serii B oznaczonych jako B2, z czego:
1_ 450.000 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych p. Michałowi Wójcikowi - Prezesowi Zarządu,
2_ 133.333 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych p. Ilonie Hencel _pełniącej do dnia 20 kwietnia 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu_.

Pozostała liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii B oznaczonych jako B2 tj. 155.180 została przydzielona w dniu 15 czerwca 2016 r., Kluczowym Pracownikom Spółki – Uczestnikom Programu Motywacyjnego.

II. 1.252.764 _jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery_ Warranty Subskrypcyjnej serii B oznaczone jako B3, z czego:
1_ 950.000 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych p. Michałowi Wójcikowi - Prezesowi Zarządu,
2_ 100.000 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych p. Ireneuszowi Żeromskiemu – Członkowi Zarządu,
3_ 47.584 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych p. Ilonie Hencel _pełniącej do dnia 20 kwietnia 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu_.

Pozostała liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii B oznaczonych jako B3 tj. 155.180 została przydzielona w dniu 15 czerwca 2016 r., Kluczowym Pracownikom Spółki – Uczestnikom Programu Motywacyjnego.

Jeden Warrant Subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela serii O, o których mowa w uchwale nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z dnia 22 stycznia 2014 r.
Warranty subskrypcyjne objęte zostały nieodpłatnie. Cena emisyjna akcji serii O, które będą obejmowane w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych wynosi 1 zł. Realizacja praw z Warrantów Subskrypcyjnych możliwa będzie najwcześniej po 12 miesiącach od daty ich objęcia, nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt. 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm