pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej

23-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-23
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A., działając na podstawie art. § 5 ust 1 pkt. 3_ rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż Bytom S.A. zawarł dnia 23 maja 2016 r. z ING Bank Śląski S.A. aneks do Umowy Wieloproduktowej, zwiększając posiadany limit do kwoty 26.000.000 zł.

W ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z poniższych produktów:
- kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 8.000.000 zł,
- linii na akredytywy do kwoty 10.000.000 zł,
- linii na gwarancje bankowe do wysokości 7.000.000 zł,
- transakcji dyskontowych w formie wykupu wierzytelności odwrotnego w wysokości 2.00.000 EUR,
przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. kwoty 26.000.000 zł.

Zabezpieczeniami udzielonego Spółce limitu w ramach Umowy Wieloproduktowej są: cesja wierzytelności, zastaw rejestrowy na znaku towarowym Bytom i Intermoda, zastaw rejestrowy na towarach handlowych _wartość zbioru 22,3 mln zł_, gwarancja udzielona przez Bank BGK, weksel.

Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR.

Kryterium uznania aneksów za znaczącą umowę:
Umowa została uznana za istotną z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Bytom S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm