pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki w 2016 roku

17-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki w 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na posiedzeniu odbytym dnia 17 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 19 ust 2 pkt 14 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską AMZ Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3787 do:

a_ dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2016 r.– 30.06.2016 r. ,

b_ dokonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Umowa z firmą audytorską AMZ Sp. z o.o. zostanie zawarta na rok obrotowy 2016.
Spółka korzystała dotychczas z usług AMZ Sp. z o.o. w zakresie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres pierwszego półrocza roku obrotowego 2013-2015 oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 2014 i 2015.

Podstawa prawna raportu: § 5 pkt. 1 ppkt. 19_ rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm