pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Zmiany w składzie Zarządu Bytom S.A.

21-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-21
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Bytom S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A., działając na podstawie art. § 5 ust 1 pkt. 21_ i 22_ rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2016 r., Rada Nadzorcza Bytom S.A., odwołała ze składu Zarządu panią Ilonę Hencel – Wiceprezesa Zarządu _z dniem 20 kwietnia 2016 r._. Zarząd Bytom S.A. informuje, że Pani Ilona Hencel pozostaje w strukturach emitenta na stanowisku Dyrektor Operacyjny.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o powołaniu z dniem 20 kwietnia 2016 roku do składu Zarządu pana Ireneusza Żeromskiego na stanowisko Członka Zarządu .

Pan Ireneusz Żeromski studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Karierę zawodową rozpoczął jako przedstawiciel handlowy w firmie Masterfood Polska gdzie w latach 1995 – 1997 zajmował się pozyskiwaniem i utrzymywaniem kontaktów z klientami i partnerami handlowymi.
W latach 1997 – 1999 pan Ireneusz Żeromski był zatrudniony w COTY Polska jako przedstawiciel handlowy, gdzie m.in. współpracował z hurtowniami i klientami handlowymi.
W latach 1999 - 2001 pan Ireneusz Żeromski był zatrudniony jako przedstawiciel handlowy w JOANNA sc, gdzie zajmował się m.in. współpracą z hurtowniami dystrybucyjnymi.
W latach 2001 – 2003 pan Ireneusz Żeromski był zatrudniony jako Kierownik Dystryktu Zachodniego w OCEANIC PFK, gdzie zarządzał m.in. pracą zespołu przedstawicieli handlowych.
Od roku 2004 pan Ireneusz Żeromski był związany ze spółką ETOS S.A., gdzie do 2006 roku był zatrudniony jako przedstawiciel regionalny zajmując się m.in. zarządzaniem sklepami własnymi spółki. W latach 2006 – 2008 był zatrudniony na stanowisku Regionalnego Kierownika Sprzedaży, gdzie zajmował się m.in. zarządzaniem sklepami własnymi spółki i franczyzowymi. W latach 2008 – 2012 pan Ireneusz Żeromski był zatrudniony na stanowisku Kierownika a następnie Dyrektora Działu Obsługi Sieci Sprzedaży, gdzie zajmował się m.in. kierowaniem siecią sprzedaży. W latach 2012 – 2016 pan Ireneusz Żeromski zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu, zajmując się m.in. rozwojem sieci sprzedaży spółki.

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Ireneusz Żeromski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Bytom S.A. oraz że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm