pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Budopol-Wrocław SA (BDL)

Pełna nazwa BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RACŁAWICKA 15/19 53-149 WROCŁAW
Telefon (071) 79-93-900; 907
Prezes
Fax (071) 79-93-905
WWW www.budopol.wroc.pl
E-mail sekretariat@budopol.wroc.pl
ISIN PLBDPWR00014

Komunikaty spółki: Budopol-Wrocław SA (BDL)

2014-05-09 18:39 Pismo Emitenta do sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym, nowe propozycje układowe Emitenta (informacja poufna)
2014-05-09 18:25 Zawarcie istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)
2014-04-17 16:50 Odpowiedź na pytania akcjonariusza zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2014 r.
2014-04-17 16:43 Zawiadomienie Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (informacja poufna)
2014-04-16 14:38 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 10 kwietnia 2014 r. po przerwie
2014-04-11 17:45 Złożenie wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania (informacja poufna)
2014-04-11 15:13 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej
2014-04-04 13:46 Powołanie osoby zarządzającej
2014-04-04 13:40 Odwołanie osób nadzorujących i powołanie nowych osób nadzorujących
2014-04-04 13:25 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej, zmiana porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, przerwa w obradach
2014-04-04 12:52 Rezygnacja Prezesa Spółki
2014-03-21 14:25 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.
2014-03-12 15:56 Projekty uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 3 kwietnia 2014 r.
2014-03-07 23:01 Korekta raportu bieżącego nr 5/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 3 kwietnia 2014 roku
2014-03-07 14:50 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 3 kwietnia 2014 roku
2014-02-28 19:26 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2014-02-28 19:22 Wniosek akcjonariusza o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zmiana terminu
2014-02-27 20:50 RS
2014-02-27 20:36 Raport roczny R 2013
2014-02-03 14:58 Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-01-31 19:41 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
2013-12-04 10:45 Korekta raportu bieżącego nr 41/2013 z dnia 29.11.2013 r. - Zawarcie znaczącej umowy – datio in solutum
2013-11-30 20:01 Uchwała Budopol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – likwidacja Funduszu (informacja poufna)
2013-11-29 14:28 Zawarcie znaczącej umowy – datio in solutum
2013-11-14 09:43 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
2013-10-22 14:08 Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta
2013-09-05 12:12 Ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu
2013-08-30 22:37 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
2013-08-30 22:26 Korekta "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego opublikowanego w dniu 27 sierpnia 2013 roku
2013-08-27 14:28 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm