pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Odwołanie osób zarządzających i powołanie osoby zarządzającej

07-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-07
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Odwołanie osób zarządzających i powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej ("Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 7 lipca br. podjęła uchwały o odwołaniu z dniem 7 lipca br. osób zarządzających Emitenta w osobach: Pani Marzanny Adamskiej z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta oraz Pani Agnieszki Dral z funkcji Członka Zarządu Emitenta.
Jednocześnie Emitent na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 7 lipca br. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 7 lipca br. osoby zarządzającej w osobie Pana Ireneusza Radaczyńskiego. Pan Ireneusz Radaczyński został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Informacje dotyczące Prezesa Zarządu przesłane zostają w załączeniu.
Pan Ireneusz Radaczyński według złożonego oświadczenia nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej. Pan Ireneusz Radaczyński uczestniczy jako członek organu w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Pan Ireneusz Radaczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm