pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Odwołanie osób nadzorujących i powołanie nowych osób nadzorujących

07-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-07
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Odwołanie osób nadzorujących i powołanie nowych osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 7 lipca br. odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej: p. Jerzego Dymitrow, p. Dariusza Małaszkiewicza, p. Krzysztofa Brzezińskiego, p. Karola Antkowiaka, p. Adama Michalskiego, p. Adama Stępień.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 7 lipca br. powołało na funkcje członków Rady Nadzorczej w osobach: p. Andriy Sobol, p. Tomasza Szczech, p. Pawła Mirosława Szałańskiego, p. Marcina Cagary, p. Aleksandra Bartoszewskiego.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm