pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 7 lipca 2014 r. wraz z opiniami Zarządu

10-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-10
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 7 lipca 2014 r. wraz z opiniami Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 7 lipca 2014 r. (treść projektów uchwał w załączniku). Jednocześnie Zarząd Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w załączeniu przekazuje opinie Zarządu w przedmiocie uzasadnienia powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji nowej emisji serii J i K oraz oraz warrantów subskrypcyjnych serii K.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm