pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Umorzenie postępowania w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego (informacja poufna)

02-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-02
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Umorzenie postępowania w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego (informacja poufna)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o cofnięciu wniosku nadzorcy sądowego z dnia 10 kwietnia 2014 r. w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta oraz o umorzeniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postępowania wywołanego w/w wnioskiem nadzorcy sądowego (Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku przez nadzorcę sądowego w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 11.04.2014 r.).
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm