pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Projekty uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2014 r. wraz z opiniami Zarządu

09-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-09
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2014 r. wraz z opiniami Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2014 r. (treść projektów uchwał w załączniku). Jednocześnie Zarząd Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w załączeniu przekazuje opinie Zarządu w przedmiocie uzasadnienia powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji nowej emisji serii J i K oraz oraz warrantów subskrypcyjnych serii K.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm