pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BEDZIN (BDZ)

Pełna nazwa ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTNEGO 7 61-144 POZNAŃ
Telefon (61) 227 57 10-11
Prezes Krzysztof Kwiatkowski
Fax (61) 2275712
WWW www.ecb.com.pl
E-mail ecbedzin@ecb.com.pl
ISIN PLECBDZ00013

Komunikaty spółki: BEDZIN (BDZ)

2007-04-27 08:36 Raport kwartalny SA-Q 1/2007
2007-04-24 12:54 Oświadczenie o stosowanych przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. zasadach ładu korporacyjnego.
2007-04-18 14:29 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. .
2007-04-06 12:42 Zawarcie przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. znaczącej umowy
2007-03-27 12:50 Informacja o wyborze przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2007, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2007.
2007-03-12 14:07 Raport roczny SA-R 2006
2007-03-08 12:36 Termin przekazania raportu rocznego za 2006 r.
2007-02-09 13:56 Raport kwartalny SA-Q 4/2006
2007-01-16 12:15 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2006 .
2007-01-10 13:12 Terminy raportów okresowych w 2007 roku.
2007-01-02 14:07 Wypowiedzenie Umowy Kupna i Sprzedaży Energii Elektrycznej.
2006-12-09 10:49 Powołanie osób zarządzających.
2006-11-16 15:52 Sporządzenie treści tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone przez NWZA w dniu 18.10.2006
2006-10-31 13:36 Raport kwartalny SA-Q 3/2006
2006-10-24 12:36 Umowa o kredyt w rachunku bieżącym.
2006-10-20 13:26 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.10.2006 r.
2006-10-19 12:31 Powołanie członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI kadencji.
2006-10-19 12:19 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.10.2006 r.
2006-10-10 13:19 Treść projektów uchwał NWZA Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na 18.10.2006
2006-09-26 13:50 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 18.10.2006 r.
2006-09-22 08:17 Raport półroczny SA-P 2006
2006-09-20 10:27 Termin przekazania do wiadomości publicznej raportu okresowego za I półrocze 2006(SA-P 2006)
2006-09-13 14:30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12.09.2006 r.
2006-09-13 12:08 Treść podjętej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.09.2006 r.
2006-09-12 14:07 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2006roku
2006-09-04 14:29 Treść projektów uchwał NWZA Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na 12.09.2006 r.
2006-08-21 12:26 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 12.09.2006 r.
2006-08-03 08:03 Raport kwartalny SA-Q 2/2006
2006-06-27 14:33 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % akcji
2006-06-27 14:31 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2006 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm