pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BEDZIN (BDZ)

Pełna nazwa ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTNEGO 7 61-144 POZNAŃ
Telefon (61) 227 57 10-11
Prezes Krzysztof Kwiatkowski
Fax (61) 2275712
WWW www.ecb.com.pl
E-mail ecbedzin@ecb.com.pl
ISIN PLECBDZ00013

Komunikaty spółki: BEDZIN (BDZ)

2006-06-27 14:29 Powołanie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI kadencji
2006-06-13 15:52 Oświadczenie o stosowanych przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. zasadach ładu korporacyjnego.
2006-06-13 15:51 Treść projektów uchwał ZWZA Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na 26.06.2006 r.
2006-06-01 13:12 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 26.06.2006r.
2006-04-27 09:22 Raport kwartalny SA-Q 1/2006
2006-03-21 13:09 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005.
2006-03-14 13:15 Raport roczny SA-R 2005
2006-03-09 13:51 Informacja o terminie przekazania do KPWiG raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2005 ( SA-R 2005).
2006-02-09 15:53 Raport kwartalny SA-Q 4/2005
2006-01-13 16:01 Terminy przesyłania raportów okresowych w 2006r
2006-01-13 12:49 Terminy przesyłania raportów okresowych w 2001r.
2005-12-09 13:48 Dot. sprawy z powództwa Karol Investment & Advising Sp.zo.o. przeciwko Elektrociepłowni „Będzin" S.A. (sygn.akt I ACa 1026/05)
2005-11-08 14:27 Dotyczy sprawy z powództwa Factor S.A.
2005-11-02 14:31 Odwołanie Prokury
2005-10-31 12:36 Raport kwartalny SA-Q 3/2005
2005-10-26 14:20 Podpisanie Aneksu do Umowy Kredytowej
2005-09-27 15:58 Zawarcie znaczącej umowy
2005-09-21 13:07 Raport półroczny SA-P 2005
2005-09-20 08:40 Termin przesłania raportu SA-P za I półrocze 2005roku.
2005-08-08 12:58 Raport kwartalny SA-Q 1/2005
2005-08-04 12:12 Raport kwartalny SA-Q 2/2005
2005-08-03 12:56 Termin przesłania skorygowanego raportu okresowego za I kwartał 2005roku.
2005-07-19 13:57 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za II kwartał 2005r
2005-06-28 13:50 Treść oświadczenia Spółki o stosowaniu znowelizowanych zasad ładu korporacyjnego.
2005-06-28 13:32 Wykaz znaczących akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
2005-06-28 13:31 Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin"S.A.
2005-06-21 16:00 sprawy z powództwa Karol Investment & Advising Sp.zo.o.
2005-06-16 13:59 Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.06.2005r.
2005-06-02 12:36 Podpisanie Aneksu do Umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej
2005-06-02 12:34 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" SA

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm