pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BEDZIN (BDZ)

Pełna nazwa ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTNEGO 7 61-144 POZNAŃ
Telefon (61) 227 57 10-11
Prezes Krzysztof Kwiatkowski
Fax (61) 2275712
WWW www.ecb.com.pl
E-mail ecbedzin@ecb.com.pl
ISIN PLECBDZ00013

Komunikaty spółki: BEDZIN (BDZ)

2008-06-17 14:11 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16.06.2008 r.
2008-06-17 14:09 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16.06.2008 r.
2008-05-30 07:37 Treść projektów uchwał ZWZA Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na 16.06.2008 r.
2008-05-19 13:57 Informacja o wyborze przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2008, z którym ma zostać zawarta umowa o przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2008
2008-05-07 10:33 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 16.06.2008
2008-04-25 07:54 Raport kwartalny SA-Q 1/2008
2008-03-27 12:11 Powzięcie przez Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. informacji o decyzji osoby nadzorującej w sprawie rezygnacji z funkcji w Radzie Nadzorczej.
2008-03-20 12:11 Uzupełnienie raportu Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w roku 2007.
2008-03-13 12:46 Korekta raportu rocznego za 2007 r. w zakresie zapisów noty 29a
2008-03-06 14:14 Uzupełnienie raportu rocznego w sprawie zakresu stosowania ”Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW” przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. Raport Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjn
2008-03-05 13:25 Powzięcie przez Elektrociepłownię "Będzin" S.A. informacji o decyzji osoby nadzorującej o rezygnacji z funkcji w Radzie Nadzorczej.
2008-02-29 08:41 Raport roczny SA-R 2007
2008-02-26 10:28 Termin przekazania raportu rocznego za 2007r.
2008-02-14 12:43 ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.
2008-02-11 09:30 Raport kwartalny SA-Q 4/2007
2008-01-28 12:23 Terminy raportów okresowych w 2008 roku.
2008-01-16 13:35 Umowa (aneks) o kredyt w rachunku bieżącym.
2008-01-09 10:21 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2007 .
2007-11-05 12:26 Raport kwartalny SA-Q 3/2007
2007-09-25 12:17 Raport półroczny SA-P 2007
2007-09-21 08:15 Umowa (aneks) o kredyt w rachunku bieżącym.
2007-08-02 12:51 Raport kwartalny SA-Q 2/2007
2007-06-27 08:55 Zawarcie przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. znaczącej umowy
2007-06-27 08:51 Zawarcie przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. znaczącej umowy
2007-06-12 13:26 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.06.2007 r.
2007-06-12 13:24 Powołanie osób nadzorujących.
2007-06-12 13:21 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.06.2007 r.
2007-05-30 14:27 Treść projektów uchwał ZWZA Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na 11.06.2007 r.
2007-05-17 10:28 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 11.06.2007 r.
2007-05-11 12:19 Korekta raportu okresowego SA-Q 1/2007 z dnia 27.04.2007

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm