pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Bank BPH SA (BPH)

Pełna nazwa BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PŁK. JANA PAŁUBICKIEGO 2 80-175 GDAŃSK
Telefon (22) 531 86 08; (22) 531 86 03
Prezes Grzegorz Jurczyk
Fax (22) 5318623
WWW https://portal.bph.pl/pl/
E-mail justyna.kochanska@ge.com
ISIN PLBPH0000019

Komunikaty spółki: Bank BPH SA (BPH)

2016-11-04 12:42 Wejście w życie warunkowych rezygnacji Prezesa oraz członków Zarządu Banku BPH S.A. i powołań Prezesa oraz członków Zarządu Banku BPH S.A.
2016-11-04 12:31 Rejestracja podziału Banku BPH S.A.
2016-10-27 13:40 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2016 roku
2016-10-25 12:32 Korekta związana z wartością początkową wybranych środków trwałych
2016-10-21 17:08 Zalecenie nadzorcze w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych
2016-10-20 20:02 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Banku BPH
2016-10-20 19:11 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH S.A.
2016-10-11 18:07 Zgoda KNF na powołanie Grzegorza Jurczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPH – spełnienie się jednego z warunków powołania nowego Prezesa Zarządu Banku BPH
2016-09-28 15:31 Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2016-09-28 15:25 Warunkowe powołanie członków Zarządu Banku BPH S.A.
2016-09-28 12:46 Dokonane zmiany w Statucie Banku BPH S.A.
2016-09-28 12:00 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH
2016-09-26 17:16 Zawarcie znaczących umów
2016-09-26 17:05 Zawiadomienia od Alior Banku i Podmiotów GE Capital o wygaśnięciu porozumienia między Alior Bank S.A. a GE Investments Poland sp. z o.o., Selective American Financial Enterprises LLC oraz DRB Holdings B.V.
2016-09-20 11:42 Zawieszenie obrotu akcjami Banku BPH S.A.
2016-08-26 17:08 Zawiadomienie od podmiotów z Grupy General Electric Company o zmianie stanu posiadania akcji Banku BPH oraz podpisanie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Banku BPH
2016-08-24 16:55 Zawiadomienie od Alior Banku S.A. o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Banku BPH z oraz o liczbie akcji Banku BPH nabytych w wezwaniu
2016-08-16 16:03 Warunkowa rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BPH oraz niektórych członków Zarządu Banku BPH oraz warunkowe powołanie nowego Prezesa Zarządu Banku BPH
2016-08-12 07:04 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-05 13:23 Informacja o uzyskaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z podziałem Banku BPH
2016-07-29 18:08 Informacja o podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Alior Banku S.A. uchwały dotyczącej podziału Banku BPH S.A.
2016-07-27 16:59 Stanowisko Zarządu Banku BPH S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych Banku BPH
2016-07-25 18:57 Informacja o uzyskaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z podziałem Banku BPH
2016-07-19 16:03 Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego związane z przejęciem Banku BPH przez Alior Bank i z podziałem Banku BPH
2016-07-11 19:04 Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A. przez Alior Bank S.A.
2016-06-30 15:52 Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Banku BPH S.A.
2016-06-29 16:04 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy – spełnienie się warunku
2016-06-25 11:47 Informacja o uzyskaniu przez Alior Bank S.A. decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o bezwarunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Alior Bank S.A. części mienia Banku BPH S.A.
2016-06-22 17:44 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
2016-06-22 15:05 Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BPH - aktualizacja informacji

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm