pieniadz.pl

Bank BPH SA
Korekta związana z wartością początkową wybranych środków trwałych

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Korekta związana z wartością początkową wybranych środków trwałych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank BPH S.A. _"Bank"_ informuje, że przeprowadził inwentaryzację posiadanej dokumentacji źródłowej dotyczącej środków trwałych w celu weryfikacji poprawności ich amortyzacji podatkowej. Wyniki tego procesu wykazały, że dla wybranych środków trwałych, głównie tych nabytych przed 2004 rokiem, udokumentowanie ich wartości początkowej może być trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. W związku z tym, Zarząd Banku 25 października 2016 roku podjął decyzję o korekcie historycznej wartości odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych, które podlegały zaliczeniu przez Bank do kosztów uzyskania przychodów oraz ujęciu rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Spowoduje to obniżenie wyniku Banku o kwotę 28,9 mln zł. Wartość ta zostanie odzwierciedlona w sprawozdaniu finansowym Banku za 3 kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy _UE_ nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm