pieniadz.pl

Bank BPH SA
Wejście w życie warunkowych rezygnacji Prezesa oraz członków Zarządu Banku BPH S.A. i powołań Prezesa oraz członków Zarządu Banku BPH S.A.

04-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-04
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Wejście w życie warunkowych rezygnacji Prezesa oraz członków Zarządu Banku BPH S.A. i powołań Prezesa oraz członków Zarządu Banku BPH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku BPH S.A. _"Bank BPH"_, w nawiązaniu do raportów bieżących Banku BPH: _i_ nr 33/2016 w sprawie warunkowej rezygnacji Prezesa Zarządu Banku BPH oraz niektórych członków Zarządu Banku BPH oraz warunkowego powołania nowego Prezesa Zarządu Banku BPH, _ii_ nr 41/2016 w sprawie warunkowego powołania członków Zarządu Banku BPH S.A. oraz _iii_ nr 43/2016 w sprawie zgody KNF na powołanie Grzegorza Jurczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPH, informuje, że w dniu 4 listopada 2016 r. w związku z wpisem do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank S.A. związanego z podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 i nast. Kodeksu spółek handlowych, weszły w życie rezygnacje z pełnienia funkcji członków Zarządu Banku BPH Richarda Gaskina _pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Banku BPH_, Grażyny Utraty, Andrasa Bende, Mariusza Kostery, Mariusza Bondarczuka oraz Krzysztofa Nowaczewskiego _pełniących funkcje Wiceprezesów Zarządu Banku BPH_.

Jednocześnie Zarząd Banku BPH informuje, że w dniu 4 listopada 2016 r. w związku z wpisem do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank S.A. związanego z podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 i nast. Kodeksu spółek handlowych w życie weszło powołanie Grzegorza Jurczyka pełniącego obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPH oraz powołania Moniki Godzińskiej, pełniącej obecnie funkcję Dyrektora Wykonawczego Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Banku BPH oraz pani Małgorzaty Romaniuk, pełniącej obecnie funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Transformacji Modelu Biznesowego Banku BPH, na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Banku BPH.

W związku z tym, od 4 listopada 2016 roku skład Zarządu Banku BPH jest następujący:
a_ Grzegorz Jurczyk – Prezes Zarządu,
b_ Paweł Bandurski – Wiceprezes Zarządu,
c_ Monika Godzińska – Wiceprezes Zarządu,
d_ Małgorzata Romaniuk – Wiceprezes Zarządu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm