pieniadz.pl

Bank BPH SA
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2016 roku

27-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank BPH S.A. informuje, iż zmieniona została data publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2016 roku z 10 listopada 2016 roku na 3 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna:
§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm