pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Alior Bank SA (ALR)

Pełna nazwa ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŁOPUSZAŃSKA 38 D 02-232 WARSZAWA
Telefon
Prezes
Fax
WWW www.aliorbank.pl
E-mail kontakt@alior.pl

Komunikaty spółki: Alior Bank SA (ALR)

2016-11-04 11:48 Rejestracja podziału Banku BPH S.A.
2016-10-25 17:14 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Alior Bank S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku
2016-10-20 16:42 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH S.A.
2016-09-21 18:24 Rozpoczęcie wyłącznych negocjacji z Raiffeisen Bank International AG
2016-09-20 08:40 Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Banku BPH S.A.
2016-09-16 17:00 Wygaśnięcie ważności prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Alior Banku S.A.
2016-08-19 14:38 Transakcja nabycia akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.
2016-08-11 06:30 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-09 17:04 Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia dla Alior Bank S.A. na prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych oraz braku sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Alior Bank S.A. akcji BPH Towarzystwa
2016-08-08 16:58 Spełnienie się ostatniego warunku umowy sprzedaży akcji i podziału Banku BPH S.A. oraz ostatniego warunku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.
2016-08-05 13:37 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BPH S.A. w związku z planowanym podziałem Banku BPH S.A. Spełnienie ostatniego z warunków planu podziału Banku BPH S.A.
2016-08-04 13:21 Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.
2016-08-04 11:47 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 29 lipca 2016 r
2016-08-02 14:04 Ustalenie skorygowanej ceny nabycia podstawowej działalności Banku BPH S.A.
2016-07-29 16:36 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 29 lipca 2016 r.
2016-07-28 18:28 Spełnienie warunku umowy sprzedaży akcji i podziału Banku BPH S.A.
2016-07-28 18:09 Umowa z Telekom Romania Mobile Communications S.A. z siedzibą w Bukareszcie – podpisanie umów dotyczących znaków towarowych
2016-07-26 13:27 Stanowisko Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie podziału Banku BPH S.A.
2016-07-26 08:33 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BPH S.A. w związku z planowanym podziałem Banku BPH S.A.
2016-07-25 14:41 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Alior Banku S.A. w związku z planowanym podziałem Banku BPH S.A.
2016-07-19 16:00 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji Banku BPH S.A. oraz inne decyzje związane z planowanym nabyciem podstawowej działalności Banku BPH S.A.
2016-07-18 17:50 Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.
2016-07-11 17:37 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.
2016-07-01 16:59 Wypowiedzenie umów gwarancji oraz kontrgwarancji
2016-07-01 10:58 Zakończenie subskrypcji obligacji serii P1A i P1B – uzupełnienie raportów bieżących nr 22/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. oraz nr 25/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
2016-06-30 16:45 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.
2016-06-30 15:20 Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Banku BPH S.A.
2016-06-28 20:27 Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego 56.550.249 akcji serii I Alior Bank S.A. oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii I Alior Bank S.A.
2016-06-27 19:09 Warunkowa rejestracja akcji serii I Alior Bank S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
2016-06-24 16:59 Spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji i podziału dotyczącej nabycia działalności wydzielanej Banku BPH S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm