pieniadz.pl

Alior Bank SA
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH S.A.

20-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-20
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. _"Alior Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego Alior Banku nr 14/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia umowy sprzedaży akcji i podziału dotyczącej nabycia działalności wydzielanej Banku BPH S.A. _"Bank BPH"_, raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia i podpisania planu podziału Banku BPH _"Plan Podziału"_ oraz pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Banku BPH, jak też raportu bieżącego nr 57/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie drugiego zawiadomienia o planowanym podziale Banku BPH, informuje, iż w dniu 20 października 2016 r. powziął wiadomość o rejestracji w dniu 20 października 2016 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH z kwoty 383.339.555,00 PLN do kwoty 148.498.800,00 PLN _"Rejestracja Obniżenia Kapitału Zakładowego Banku BPH"_, w związku z podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwalonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH z dnia 28 września 2016 r.
Rejestracja Obniżenia Kapitału Zakładowego Banku BPH stanowi jeden z etapów czynności rejestracyjnych związanych z wydzieleniem do Alior Banku części działalności Banku BPH, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH obejmującej wszelkie określone w Planie Podziału aktywa i pasywa stanowiące podstawową działalność Banku BPH _"Podstawowa Działalność Banku BPH"_. Przeniesienie Podstawowej Działalności Banku BPH na Alior Bank nastąpi wraz z dokonaniem rejestracji podziału Banku BPH oraz podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku w związku z podziałem przez właściwy dla Alior Banku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Alior Bank poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.
Wskutek Rejestracji Obniżenia Kapitału Zakładowego Banku BPH przestały istnieć wszystkie należące do Alior Banku akcje Banku BPH, tj. 46.968.051 akcji Banku BPH.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-17

+ więcej
  • EUR euro 4,3410 +0,34%  +1,48gr
  • USD dolar 3,9412 +0,76%  +2,96gr
  • GBP funt 4,8882 +0,56%  +2,73gr
  • CHF frank 3,9649 +0,38%  +1,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm