pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: EUI (EUI)

Pełna nazwa EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Adres UL. KLONOWA 46 J 05-830 KAJETANY
Telefon (022) 886-15-68
Prezes Marek Umławski
Fax (022) 720-24-87
WWW www.euroimplant.com.pl
E-mail biuro@euroimplant.com.pl
ISIN PLERPLT00017

Komunikaty spółki: EUI (EUI)

2014-08-05 12:15 EUROIMPLANT SA treść podjętych uchwał przez ZWZ 4 sierpnia 2014 roku
2014-07-11 18:51 EUROIMPLANT SA odwołanie Prezesa Zarządu oraz powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu
2014-07-09 17:02 Euroimplant S.A. Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 8 lipca 2014 roku
2014-07-08 14:00 Euroimplant S.A. postanowienie Sądu Rejnowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych
2014-06-28 14:50 EUROIMPLANT SA zmiany w porządku obrad i projektach uchwał ZWZA
2014-06-13 19:55 EUROIMPLANT SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Euroimplant S.A.
2014-05-22 15:55 Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie z wniosku Spółki o ogłoszenie upadłości z urzędu
2014-05-16 12:52 Raport Kwartalny
2014-04-24 17:14 Raport roczny SA-R
2014-04-16 15:09 Euroimplant SA rezygnacja Członka Zarządu
2014-04-15 16:34 Euroimplant SA złożenie wniosku o upadłość układową
2014-03-20 16:57 Raport roczny SA-R
2014-03-20 16:39 Euroimplant SA wykaz raportów bieżących i okresowych za 2013
2014-02-03 17:06 Euroimplant- podpisanie aneksu do znaczącej umowy
2014-01-09 15:57 Harmonogram przekazywania raportów bieżących w roku 2014
2013-11-14 17:22 SA-Q
2013-11-12 16:22 Euroimplant SA aneks do znaczącej umowy
2013-10-04 16:20 Euroimplant SA aneks do znaczącej umowy
2013-09-02 16:21 Euroimplant SA- Powołanie Prezesa Zarządu
2013-08-30 10:14 Euroimplant SA uzupełnienie raportu nr 28/2013
2013-08-29 20:07 Raport półroczny SA-P 2013
2013-08-28 16:52 Euroimplant SA – Uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu
2013-08-28 16:45 Euroimplant SA – Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2013-08-21 14:42 Otrzymanie nakazu zapłaty w sprawie zobowiązań Spółki, których wartość przekracza 10% jej kapitałów własnych
2013-08-06 15:58 Euroimplant SA zakończenie projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
2013-08-06 15:53 Euroimplant SA rezygnacja członka rady nadzorczej
2013-08-01 16:12 Euroimplant SA zawarcie umowy z Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.
2013-07-31 23:03 EUROIMPLANT SA wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2013 rok
2013-07-31 23:00 EUROIMPLANT SA Odwołanie osoby zarządzającej - Prezesa Zarządu Spółki
2013-07-11 10:06 Uzupełnienie do raportu ESPI 17/2013

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm