pieniadz.pl

EUROIMPLANT SA odwołanie Prezesa Zarządu oraz powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu

11-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-11
Skrócona nazwa emitenta
EUROIMPLANT S.A.
Temat
EUROIMPLANT SA odwołanie Prezesa Zarządu oraz powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Euroimplant S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Euroimplant S.A. podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Andrzeja Kisielińskiego z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 09 Lipca 2014 r. W uchwale Rady Nadzorczej nie została podana przyczyna odwołania. Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). Zarząd Euroimplant S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 9 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania Pana Marka Umławskiego na funkcję Prezesa Zarządu, oraz Pana Arkadiusza Bojara na funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Marek Umławski jest doświadczonym marketingowcem odpowiadającym za wybór strategii sprzedaży produktów i rozwoju Spółki. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Marek Umławski: - nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa Emitenta, - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych, - nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, - nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Arkadiusz Bojara jest finansistą, analitykiem rynkowym i inwestorem giełdowym. Ukończył Politechnikę Lubelską. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Arkadiusz Bojara: - nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa Emitenta, - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych, - nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, - nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,5268 -1,23%  -5,66gr
  • USD dolar 3,8658 -1,45%  -5,70gr
  • GBP funt 4,9560 -1,90%  -9,62gr
  • CHF frank 4,1878 -1,46%  -6,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm