pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2015

23-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-23
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec S.A. po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, przedstawi propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2015 w wysokości 280.335.397,59 złotych, w sposób następujący:

1_przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 86.805.879,32 złote oraz część zysku za rok 2015 w wysokości 272.690.915,68 złotych na wypłatę dywidendy za rok 2015 w łącznej wysokości 35,00 złotych za jedną akcję,

2_mając na względzie treść pkt 1_ powyżej oraz fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 24 września 2015 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 123.256.044,00 złote w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 12,00 złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 236.240.751,00 złotych, tj. kwota 23,00 złotych za jedną akcję,

3_przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2015 w kwocie 7.644.481,91 złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm