pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

27-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:
W dniu 26 stycznia 2016 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 24 lutego 2012 roku podwyższający dostępny limit kredytu z 100 000 tys. złotych do wysokości 250 000 tys. złotych. Aneks będzie obowiązywał od dnia 1 lutego 2016 roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Zwiększony limit kredytowy dostępny w ramach umowy kredytu w rachunku bieżącym zastąpi umowę kredytową z dnia 5 września 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami zawartą pomiędzy Grupą Żywiec S.A. i ING Bankiem Śląskim S.A., która wygaśnie w dniu 29 stycznia 2016 roku. Wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm