pieniadz.pl

Unibep SA
Zawarcie umowy na realizację budynku usługowego przy ul. Pawiej w Warszawie.

02-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-02
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację budynku usługowego przy ul. Pawiej w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zawarcia z podmiotem z Grupy Ochnik umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dzielnej/Pawiej w Warszawie, Zarząd Unibep S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. podpisał kolejną umowę z podmiotem z Grupy Ochnik rozszerzając tym samym współpracę w obszarze wykonawstwa robót budowlanych na rzecz ww. Grupy o realizację kolejnego projektu budowlanego.

Umowa zawarta w dniu 2 listopada 2016 r. dotyczy realizacji w systemie generalnego wykonawstwa budynku usługowego przy ulicy Pawiej w Warszawie _Umowa_.

Zamawiającym jest Ochnik Development MA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie budynku usługowego zakwaterowania turystycznego – Aparthotel z samodzielnymi lokalami, usługami handlu w parterze i garażem oraz przyłączy do budynku i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą. W sześciokondygnacyjnym budynku znajdą się 82 lokale mieszkalne oraz jeden lokal usługowy i 18 miejsc postojowych _Inwestycja_.

Wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 12,08 mln zł netto.

Termin realizacji Inwestycji został określony na okres 14 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, co nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego wyrażonych kwotowo kar umownych m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub w razie odstąpienia od Umowy. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia przy tym Zamawiającego praw do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty 1,2 mln zł.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm