pieniadz.pl

Unibep SA
Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ulicy Kapelanów AK w Warszawie.

15-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-15
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ulicy Kapelanów AK w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 15 września 2016 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka Unibalaton Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _Unibalaton_, w której jedynym wspólnikiem jest UNIDEVELOPMENT S.A., zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. _Bank_ umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Spółce Unibalaton nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości 31,82 mln zł _Kredyt Deweloperski_ oraz rewolwingowego kredytu VAT w wysokości 2 mln zł _Kredyt VAT_.

Kredyt Deweloperski został udzielony Spółce Unibalaton z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie do 70 % kosztów inwestycji deweloperskiej pn. "Osiedle 360° Etap II" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kapelanów AK. Natomiast Kredyt VAT udzielony został z przeznaczeniem na zapłatę lub refinansowanie podatku VAT związanego z kosztami ww. projektu oraz na zapłatę do urzędu skarbowego podatku VAT, należnego w związku z otrzymanymi od nabywców wpłatami na poczet ceny sprzedaży na podstawie przedwstępnych umów sprzedaży.

Termin spłaty w odniesieniu do Kredytu Deweloperskiego, został ustalony, jako najwcześniejsza z poniższych dat: _i_ dzień przypadający dwanaście miesięcy po dacie zakończenia budowy, _ii_ dzień przypadający trzydzieści miesięcy po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego, _iii_ dzień przypadający trzydzieści sześć miesięcy po dacie zawarcia Umowy, tj. 15 września 2019 roku. Natomiast w odniesieniu do Kredytu VAT, termin spłaty został ustalony, jako najwcześniejsza z poniższych dat: _i_ dzień przypadający sześć miesięcy po dacie zakończenia budowy, _ii_ dzień przypadający dwadzieścia cztery miesiące po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego, _iii_ dzień przypadający trzydzieści miesięcy po dacie zawarcia Umowy, tj. 15 marca 2019 roku.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w szczególności w zakresie przewidzianych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku, nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych przez Bank w odniesieniu do umów zawieranych dotychczas z podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta.

O zawarciu z Unibalaton umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej pn. "Osiedle 360° Etap II" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kapelanów AK Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2016.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm