pieniadz.pl

Unibep SA
Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dzielnej/Pawiej w Warszawie.

06-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-06
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dzielnej/Pawiej w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unibep S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, że w dniu 6 października 2016 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkaniowego przy ulicy Dzielnej/Pawiej w Warszawie _Umowa_.

Zamawiającym jest Ochnik Development AD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie budynku wielomieszkaniowego z usługami, garażem podziemnym oraz przyłączem do budynku i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą. W budynku o wysokości od 6 do 11 kondygnacji naziemnych oraz 2 kondygnacjach podziemnych znajdą się 152 mieszkania, 11 lokali usługowych oraz 148 miejsc postojowych _Inwestycja_.

Wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 37,99 mln zł netto.

Termin realizacji Inwestycji: 18 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego wyrażonych kwotowo kar umownych m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub w razie odstąpienia od Umowy. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia przy tym Zamawiającego praw do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych do wartości pełnej szkody na zasadach ogólnych. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty 3,8 mln zł.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm