pieniadz.pl

Unibep SA
Zawarcie umowy o współpracy w zakresie produkcji obiektów modułowych.

18-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracy w zakresie produkcji obiektów modułowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 18 października 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. Cramo PLC z siedzibą w Finlandii _Zamawiający_ umowy o współpracy w zakresie sprzedaży i dostawy obiektów modułowych produkowanych w oparciu o dokumentację Zamawiającego _Umowa_.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji warsztatowej oraz produkcja modułów w technologii CRAMO, przeznaczonych do wznoszenia budynków użyteczności publicznej, realizowana zgodnie z otrzymywanymi zamówieniami w okresie kolejnych trzech lat od jej zawarcia.

W ramach Umowy Emitent zobowiązał się do wyprodukowania minimalnej ilości modułów w każdym roku kalendarzowym jej obowiązywania, tj. w roku 2017 – 400 modułów, zaś w roku 2018 i 2019 po 750 modułów.

Łączna szacunkowa wartość kontraktu wynosi ok. 139,33 mln PLN netto.

Umowa stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy stron w zakresie produkcji modułów w technologii CRAMO i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2019 r. Rozpoczęcie produkcji modułów nastąpi w styczniu 2017 r.

Umowa przewiduje karę umowną m.in. za nieterminowe dostawy modułów, która nie może jednak przekroczyć 10 % ogólnej wartości opóźnionej dostawy. Dodatkowo Zamawiający może również anulować zamówienie, jeśli opóźnienie w dostawie przekroczy okres dziesięciu tygodni. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej oraz przewidzianych zabezpieczeń, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa może zostać przedłużona na kolejne lata oraz rozszerzona za obopólną zgodą po jej zakończeniu lub w trakcie jej trwania.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm