pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA w dniu 30 czerwca 2016 roku.

30-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-30
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA w dniu 30 czerwca 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. _Emitent_, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5_ i 7_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _RMF_, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl SA w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Załączniki do uchwał Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji "Walne Zgromadzenie" na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm