pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 25 sierpnia 2016 roku

29-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-29
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 25 sierpnia 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Travelplanet.pl S.A." lub "Spółka"_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł _wpłacony w całości_ działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 401 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymanym w dniu 29 lipca 2016 roku od pełnomocnika wszystkich akcjonariuszy Spółki żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, niniejszym zwołuje na dzień 25 sierpnia 2016 roku _czwartek_ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A., które rozpocznie się o godz. 12.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9 _III piętro_, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom formy dokumentu _zniesienie dematerializacji akcji_ TRAVELPLANET.PL S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji "Walne Zgromadzenie" na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm