pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl SA na dzień 30 czerwca 2016 roku

03-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl SA na dzień 30 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Travelplanet.pl S.A." lub "Spółka"_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł _wpłacony w całości_ w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 03/06/2016 przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji "Walne Zgromadzenie" na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm