pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Powołanie członków Zarządu Spółki

15-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-15
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Powołanie członków Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. _Emitent_, zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _RMF_, informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2016 roku podjęła uchwały, na mocy których pan Michal Drozd i pan Radek Vondál zostali powołani na członków Zarządu Spółki.

Michal Drozd jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze _Republika Czeska_, kierunek Zarządzanie. W 2001r. jako programista rozpoczął pracę nad projektem MojeDovolena.cz. W 2002r. MojeDovolena.cz zostało wprowadzone na rynek jako przedsiębiorstwo niezależne, a Michal Drozd był odpowiedzialny za informatykę i marketing. Od 2006 Michal Drozd jest CEO grupy Invia. Jest również inwestorem w kilku firmach internetowych oraz w spółce edukacyjnej Edua Grup _dawny udziałowiec Invia_. Pan Michal Drozd jest członkiem Rady Dyrektorów spółki Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze _Republika Czeska_, która prowadzi działalność, która jest konkurencyjna wobec działalności Travelplanet.pl S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Radek Vondál ukończył studia na Wydziale Biznesu i Zarządzania Politechniki w Brnie _Republika Czeska_ ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw i biznes. W 2002 roku w trakcie studiów, rozpoczął pracę jako księgowy. W 2005 roku zaczął pracować jako Analityk Finansowy dla firmy zarządzającej grupą spółek CIMEX osiągających wielomiliardowe obroty, działających na rynku nieruchomości, hotelarskim, jak również w innych branżach. W 2007 roku został Dyrektorem Finansowym odpowiedzialnym za zarządzanie gotówką i ryzykiem w grupie. W 2010 roku został Dyrektorem Finansowym największej w Republice Czeskiej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej WPB Capital. Od marca 2012 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Finansowego w Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze _Republika Czeska_ oraz jest członkiem Rady Nadzorczej w Invia.cz, a.s., która prowadzi działalność, która jest konkurencyjna wobec działalności Travelplanet.pl S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm