pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

14-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-14
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. _Emitent_, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _RMF_, informuje, iż do Spółki w dniu 14/04/2016 wpłynęło pismo o rezygnacji pana Michal Drozd z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W przesłanym piśmie nie podano przyczyn rezygnacji.

Emitent informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem uzupełnienia składu organu nadzorczego Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm