pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Odwołanie Prokurenta Spółki

13-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-13
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Odwołanie Prokurenta Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. _Emitent_, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _RMF_, informuje, iż na wniosek zainteresowanego w dniu 13/04/2016 Prezes Zarządu podjął uchwałę o odwołaniu prokury samoistnej panu Jarosławowi Czernkowi. Pan Jarosław Czernek obecnie nie pełni w Spółce żadnych innych funkcji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm