pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

30-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-30
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl SA _"Emitent"_, działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _“Ustawa o ofercie"_, niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji _“Wezwanie"_ spółki Travelplanet.pl SA z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000055057 _“Spółka"_ ogłoszonego w dniu 14 marca 2016 r. przez Rockaway Travel SE, spółkę europejską założoną i działającą na podstawie prawa Republiki Czeskiej z siedzibą w przy ulicy Na hřebenech II 1718/8, Nusle, kod pocztowy 140 00 Praga 4, Republika Czeska, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pradze pod numerem: H1543 _“Wzywający"_ w odniesieniu do 464.702 _słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, uprawniających do 464.702 _słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,01% kapitału zakładowego Spółki oraz 12,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki _“Akcje"_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm