pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Informacja powodująca zmianę treści prospektu.

04-07-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 10 / 2005
Data sporządzenia: 2005-07-04
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Informacja powodująca zmianę treści prospektu.
Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu
Treść raportu:
Zgodnie z Art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Travelplanet.pl S.A. informuje, że w treści prospektu emisyjnego akcji Travelplanet.pl S.A. w rozdziale 7 na stronie 101 w punkcie 7.3.7 błędnie wskazano, że pomiędzy Emitentem a Założycielami obowiązują umowy o świadczenie usług.
Poprawna treść: "Emitent nie zawarł z założycielami żadnych istotnych umów poza wskazanymi poniżej:
Piotr Multan
- Umowa o świadczenie usług z 6 stycznia 2003 r., rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 30.06.2003 r. - Umowa nabycia akcji z puli opcji menedżerskich z 24 czerwca 2004 r.
Tomasz Moroz
- Umowa o świadczenie usług z 6 stycznia 2003 r., rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 30.06.2003 r.
- Umowa nabycia akcji z puli opcji menedżerskich z 24 czerwca 2004 r."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm