pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Przydział akcji serii D

05-07-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 11 / 2005
Data sporządzenia: 2005-07-05
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Przydział akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 81 ust 1 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz zgodnie z zapisami rozdziału 3.11.10 prospektu emisyjnego, opublikowanego w dniu 15 czerwca 2005, Zarząd Travelplanet.pl SA informuje o dokonaniu w dniu 4 lipca 2005 r. przydziału wszystkich oferowanych w ramach publicznej oferty akcji serii D w ilości 370.370 sztuk. Ponadto zarząd podaje do publicznej wiadomości, że w trakcie trwania subskrybcji inwestorzy indywidualni i instytucjonalni złożyli zapisy na 1.008.670 szt. akcji. W procesie budowania księgi popytu złożono zapisy na 821.729 szt. akcji. Redukcja zleceń złożonych przez inwestorów, którzy nie złożyli zapisów w trakcie budowania księgi popytu wyniosła 79,65%. Redukcja zleceń inwestorów, którzy wzięli udział w budowaniu księgi popytu wyniosła 59,3%, ze względu na dwukrotnie większą alokację zapisów na akcje dla tych inwestorów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm