pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Oświadczenie Zarządu Spółki.

07-07-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 12 / 2005
Data sporządzenia: 2005-07-07
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Oświadczenie Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
Treść raportu:
W związku z zapytaniem wystosowanym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, zarząd Travelplanet.pl SA podaje do publicznej wiadomości niniejsze oświadczenie:
1. Polityka Spółki w zakresie umów pożyczek z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi.
Travelplanet.pl SA nie będzie zawierała w przyszłości umów pożyczek z członkami zarządu lub rady nadzorczej Spółki.
2. Polityka Spółki w zakresie umów o świadczenie usług, zawieranych z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi.
Travelplanet.pl SA nie będzie zawierała z członkami zarządu lub rady nadzorczej umów o świadczenie usług o charakterze innym niż usługi zarządzania, kierowania lub doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Stanowisko Spółki w sprawie praktyki 28 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
Intencją zarządu Travelplanet.pl SA jest jak najszybsze włączenie praktyki 28 w pełnym zakresie do "Dobrych praktyk" obowiązujących w Spółce. W związku z powyższym zarząd Travelplanet.pl SA wystąpi na najbliższym posiedzeniu do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaakceptowanie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej, w zakresie powołania komitetu wynagrodzeń. Po wdrożeniu proponowanych zmian, zarząd Travelplanet.pl SA niezwłocznie złoży uaktualnione oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w Spółce.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm