pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Nabycie znaczącego pakietu akcji.

08-07-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 14 / 2005
Data sporządzenia: 2005-07-08
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Nabycie znaczącego pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2005 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od BZ WBK AIB Asset Management SA, że w wyniku przydziału akcji dokonanego 5 lipca 2005 klienci BZ WBK AIB Asset Management SA stali się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Travelplanet.pl SA. W dniu 5 lipca 2005 na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management SA, objętych umowami o zarządzanie znajdowało się 196.525 akcji spółki Travelplanet.pl SA, co stanowiło 9,16% w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych przysługiwało 196.525 głosów, co stanowiło 9,16% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Rachunki papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management SA, o których mowa powyżej to rachunki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Jednocześnie zarząd Travelplanet.pl SA informuje, że w dniu 8 lipca 2005 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, działającego w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO i Lukas FIO, że w wyniku przydziału akcji dokonanego 5 lipca 2005 fundusze inwestycyjne zarządzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Travelplanet.pl SA. W dniu 5 lipca 2005 na rachunkach papierów wartościowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, znajdowało się 196.525 akcji spółki Travelplanet.pl SA, co stanowiło 9,16% w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych przysługiwało 196.525 głosów, co stanowiło 9,16% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Zawiadomienia BZ WBK AIB Asset Management SA i BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dotyczą tych samych akcji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm