pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zakończenie subskrypcji akcji serii D.

15-07-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 20 / 2005
Data sporządzenia: 2005-07-15
Nazwa podmiotu przesyłającego raport
TRAVELPLANET
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji serii D.
Podstawa prawna
§ 42 RO - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży
Subskrypcja
Rodzaj papieru wartościowego Akcje zwykłe na okaziciela.
Seria D
Data rozpoczęcia 2005-06-27
Data zakończenia 2005-07-01
Data przydziału papierów wartościowych 2005-07-04
Liczba papierów wartościowych w ofercie 370 370
Stopy redukcji w poszczególnych transzach
Stopa redukcji dla uczestników book-building 59,30%
Stopa redukcji dla pozostałych subskrybentów 79,65%
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy 1 008 670
Liczba przydzielonych papierów wartościowych 370 370
Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w tys. zł 6 666 660,00
Wysokość kosztów emisji w tys. zł 861 451,86

Nazwa arkusza:


TRANSZE
Nazwa Transzy Cena nabycia Liczba osób, które złożyły zapisy Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe

Nazwa arkusza:


SUBEMITENCI
Nazwa subemitenta Liczba objętych papierów wartościowych Faktyczna cena objęcia jednostki papieru wartościowego Wynagrodzenie subemitenta

Nazwa arkusza:


KOSZTY EMISJI
Wskazanie serii, której dotyczą wymienione poniżej koszty D
Rodzaj kosztu Wartość
Przygotowanie i przeprowadzenie oferty 473 990,66
Sporządzenie prospektu emisyjnego 131 559,86
Promocja oferty 255 901,34
Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego 2,32
Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta


Zgodnie z art 36 ust 2b ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji
poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał
zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością
nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się kosztów finansowych.
Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm