pieniadz.pl

Raport roczny R 2015

18-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-18
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TRANS POLONIA S.A. usługi inne
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
83-110 Tczew
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rokicka 16
_ulica_ _numer_
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
_telefon_ _fax_
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
_e-mail_ _www_
5932432396 193108360
_NIP_ _REGON_
Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży 16 264 18 161 3 886 4 335
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 1 528 3 814 365 910
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 394 2 857 333 682
IV. Zysk _strata_ netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 118 2 259 267 539
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 118 2 259 267 539
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 644 8 168 1 827 1 950
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 163 1 773 517 423
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 992 -9 665 -2 388 -2 307
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -185 276 -44 66
X. Aktywa razem 40 628 45 976 9 534 10 787
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 758 24 224 4 167 5 683
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 10 370 15 272 2 433 3 583
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 7 388 8 952 1 734 2 100
XIV. Kapitał własny 22 870 21 752 5 367 5 103
XV. Kapitał zakładowy 638 638 150 150
XVI. Liczba akcji – w szt. 6 380 000 6 380 000 6 380 000 6 380 000
XVII. Zysk _strata_ netto na akcję 0,18 0,35 0,04 0,08
XVIII. 0,18 0,35 0,04 0,08
XIX. Wartość księgowa na akcję 3,58 3,41 0,84 0,80
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,58 3,41 0,84 0,80
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm