pieniadz.pl

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

28-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-28
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 27 lutego 2016r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 19 lipca 2009 r. o obrocie instrumentami finansowymi o transakcji, której przedmiotem było objęcie akcji na okaziciela serii G Trans Polonia S.A. _"Akcje_. Członek Rady Nadzorczej poinformował o fakcie objęcia w dniu 22 lutego 2016 r. 210.000 sztuk Akcji po cenie 3,00 _trzy złote 00/100_ za sztukę. Transakcja została zawarta poprzez umowę cywilnoprawną.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikowanie danych osobowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm