pieniadz.pl

TelForceOne SA
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia (NWZ) TelForceOne SA w dniu 17 sierpnia 2016 r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu

17-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-17
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia _NWZ_ TelForceOne SA w dniu 17 sierpnia 2016 r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. przedstawia, w załączeniu do treści Raportu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne SA w dniu 17 sierpnia 2016 r. wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano głosy, o procentowym udziale głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oddanych przy podejmowaniu kolejnych uchwał.

Zarząd Spółki, informuje, że:
- NWZ, działając na podstawie podjętej Uchwały Nr 02/NWZ/2016, postanowiło nie powoływać Komisji Skrutacyjnej, przewidzianej w porządku obrad Zgromadzenia;
- W trakcie obrad NWZ zostały zgłoszone do protokołu sprzeciwy do Uchwały Nr 04/NWZ/2016 w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Uchwała Nr 04/NWZ/16 została podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 98,47 % głosów oddanych i obecnych na NWZ;
- NWZ podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad.

Załącznik – treść uchwał NWZ.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7,8,9 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm